Functie profiel assessment

Verbeter je werving door onze Functieprofiel assessment

Je creëert een nieuwe functie binnen je organisatie, maar je hebt moeite om duidelijk te definiëren wat de verantwoordelijkheden en vereisten voor die functie zijn. Dit kan leiden tot misverstanden, inefficiëntewerving en selectieprocessen en uiteindelijk tot ontevredenheid bij zowel de nieuwe medewerker als het management. Met ons Functieprofiel Assessment kan je een gedetailleerd en objectief functieprofiel opstellen. Dit omvat specifieke taken, vaardigheden, kennis en competenties die nodig zijn voor succes in de functie.

Door het gebruik van ons assessment kun je ervoor zorgen dat je de juiste kandidaten aantrekt en selecteert die passen bij het functieprofiel. Dit leidt tot een betere match tussen kandidaat en functie, hogere werktevredenheid en verbeterde prestaties. Met ons uitgebreide expertise op het gebied van assessments bieden wij je de mogelijkheid om je wervingproces te optimaliseren en de juiste kandidaten aan te trekken voor cruciale functies binnen je organisatie.

Zie hier de voordelen die door gebruik te maken van een functieprofiel assessment.

Objectieve evaluatie

Onze functieprofiel assessment biedt een objectieve en gestructureerde manier om kandidaten te evalueren op basis van de vereiste competenties, vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken voor een specifieke functie.

Vermindering van Bias

Door gebruik te maken van een gestandariseerd assessmentproces kan je de invloed van vooroordelen verminderen en eerlijke kansen bieden aan alle kandidaten, waardoor diversiteit en inclusiviteit worden bevorderd.

Kostenbesparing

Het gebruik maken van de functieprofiel assessment helpt je om de juiste kandidaten te selecteren en vermindert daardoor de kans op verkeerde aanwervingen, wt kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparing op de lange termijn.

Cultuurmatch

Helpt bij het identificeren van kandidaten die goed passen bij de bedrijfscultuur en waarden van je organisatie, waardoor de kans op succesvolle integratie en lange termijn motivatie wordt vergroot.

Ontwikkeling en groei

Naast werving en selectie biedt een functieprofiel assessment waardevolle inzichten die kunnen worden gebruikt voor individuele ontwikkeling van werknemers en het opzetten van effectieve groeiplannen.

 

Tijdsbesparing

Versnellen van je selectieproces door je te voorzien van relevante en betrouwbare informatie over kandidaten, waardoor je efficienter en effectiever beslissingen kan nemen.